Home

Powered by JoomlaGadgets

Dla pierwszoklasistów PDF Drukuj Email
niedziela, 23 lutego 2014 20:39

ROK SZKOLNY 2016/2017DZWONKI

w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego

1.     8.00 -   8.45

2.     8.55 -   9.40

3.     9.50 - 10.35

4.   10.45 - 11.30        duża przerwa

5.   11.50 - 12.35

6.   12.45 - 13.30

7.   13.40 - 14.25
ROK SZKOLNY 2015/2016

Uczniowie klas I

Zmiany wprowadzone  w ustawie o systemie oświaty od stycznia br. umożliwiają w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 pozostawienie dziecka na drugi rok w tej samej klasie. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, mogą na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Pierwszoklasista w naszej szkole,

bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia :

staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie, jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami
i dorosłymi,

wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,

korzysta z zasobów środowiska szkolnego, doskonale wyposażonych sal lekcyjnych, pracowni, sali gimnastycznej

rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych,

uczy się właściwego wykorzystywania komputera i Internetu,

uczestniczy w zajęciach z języka obcego,

w przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej,

dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,

zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,

uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,

uczy się zasad samorządności.

korzysta z opieki w przyjaznej, dobrze zorganizowanej świetlicy od 7.15 do 17.00

 


 

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją

6latki 2014

 


 


 

Prosimy o zapoznanie sie z ankietami dotyczacymi oceny stanu przygotowania placówki na przyjęcie do szkoły dzieci sześcioletnich.

do pobrania
ankieta rodziców

ankieta dyrektora

 

Zmieniony: środa, 07 września 2016 11:36