Home

Powered by JoomlaGadgets

Struktura szkoły PDF Drukuj Email
 • Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie
  • 21 nauczycieli, w tym:
   • 10 nauczycieli dyplomowanych
   • 4 nauczycieli mianowanych
   • 5 nauczycieli kontraktowych
   • 2 nauczycieli stażystów
  • 3 osoby administracji
   • sekretarz szkoły
   • księgowa
   • intendent
  • 5 osób obsługi:
   • 1 woźna
   • 1 konserwator
   • 3 sprzątaczki
  • 9 oddziałów
   • klasa I       - 23 uczniów
   • klasa II      - 20 uczniów
   • klasa IIIa   - 20 uczniów
   • klasa IIIb   - 18 uczniów
   • klasa IV     - 28 uczniów
   • klasa Va    - 13 uczniów
   • klasa Vb    - 20 uczniów
   • klasa VIa   - 24 uczniów
   • klasa VIb   - 22 uczniów