Home

Powered by JoomlaGadgets

Informacje dla rodziców PDF Drukuj Email
niedziela, 30 sierpnia 2015 21:22Dnia 7 czerwca  2017r od godz. 15.30 do 18.00 odbędą się konsultacje  z rodzicami.

.................................................................................................................................................

UWAGA RODZICE !!!

W dniu 10 kwietnia o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego w Sarnowie odbędzie się zebranie z rodzicami celem wytypowania przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Od dn. 3 kwietnia 2017 do 28 kwietnia 2017r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I ZSP Nr 2 w Sarnowie - Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


W dniu 6 i 11 kwietnia odbędą się zajęcia z programu profilaktycznego "Cukierki"

7 kwietnia odbędą się zajęcia profilaktyczne dla klas IV - VI. Debata.***************************************************************************************************************W dniu 12 kwietnia  o godz. 10.00 zapraszamy na uroczysty apel z okazji Świąt Wielkanocnych.


 

 


List RZECZNIKA PRAW DZIECKA do  dyrektorów, nauczycieli i rodziców z dn. 20 marca 2017r. - do pobrania


Informacja dla uczniów i rodziców

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH:

  • 19 marca 2017r.(niedziela)
  • 20 marca 2017r. (poniedziałek w godz. 11.00 do 12.30)
  • 21 marca 2017 r. (wtorek w godz. 11.00 do 12.30)

 

W poniedziałek i wtorek placówka prowadzi zajęcia

zgodnie z planem nauczania dla danej klasy w godzinach pracy szkoły.

Zajęcia dydaktyczne odbędą się na 1,2,3,6 godz. lekcyjnej.

Opieka świetlicowa według obowiązującego planu.


*************************************************************************


##############################################


LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW z dn 13.01.2017r. do pobrania


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Pobierz broszurę (plik .pdf)

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

14 września 2016r.  godz. 16.30 -  zebranie z rodzicami.

23 listopada 2016r. godz. 16.30 - zebranie z rodzicami

04 stycznia 2017r. - konsultacje z rodzicami

01 lutego 2017r. - zebranie z rodzicami

26 kwietnia 2017r. - zebranie z rodzicami

07 czerwca 2017r. -konsultacje z rodzicami


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 październik 2016r.

31 pażdziernika 2016

2 maja 2017r.

19 maja 2017r. - Dzień Patrona (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

2 czerwca 2017r.  -  Festyn rodzinny

16 czerwca 2017r.

W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka wychowawcza nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców.


W związku z dużym zainteresowaniem naszych uczniów udziałem w zajęciach dodatkowych informujemy,
że od dnia 4 października 2016 r. (wtorek) będzie odwoził uczniów
ze szkoły dodatkowy autobus ok. godz. 14.55INFORMACJA DOTYCZĄCA AUTOBUSU SZKOLNEGO

TRASY DOWOZU WAŻNA OD 27.09.2016r.

Rano

1 autobus ( trasa p. Marii Olszewskiej )

Goląszka (6.55) Preczów (6.58) Marianki (7.01) – Sarnów Główna (7.06) Gimnazjum Psary( 7.13) (po drodze wsiadają uczniowie z Psar uczęszczający do SP Strzyżowice) – ul. Graniczna (7.19 ) - Belna (7.22) SP Strzyżowice (7.26) – Gimnazjum Psary (7.32) – Malinowice (7.40) Bory (7.42 ) Chrobakowe (7.50) (po drodze wsiadają uczniowie SP Dąbie ) – SP Dąbie (7.55) – Biska (7.58) SP Dąbie (8.05)

2 autobus ( trasa p. Stanisławy Kalbarczyk)

Goląsza Górna (6.45) ( przedszkolaki z PP Strzyżowice ) – Góra Siewierska ( 6.55) (osiedle Czerwony Kamień) - Góra Siewierska – pętla (7.00) (uczniowie z SP Strzyżowice + uczniowie gimnazjum z ul. Kościuszki – „dolne” przystanki (7.03 ) SP Strzyżowiceul. Belna (7.10) – Leśna (7.12 ) - Góra Siewierska (7.15) (uczniowie gimnazjum) – Brzękowice Górne ( 7.19) Goląsza (7.22)( po drodze wsiadają uczniowie gimnazjum i SP Dąbie )– SP Dąbie (7.25 ) - Chrobakowe (7.33) – Malinowice (7.36) ( uczniowie gimnazjum) – Gimnazjum Psary ( 7.42) SP Sarnów (7.55)

3 autobus ( trasa p.Wandy Nabrdalik)

Goląszka (7:15) – Marianki (7:20) - Preczów (7:25)SP Sarnów (7.30) - Sarnów Główna (7:32)( wsiadają uczniowie z Domu Dziecka) – Psary ul. Wiejska (7:38) – (wysiadają uczniowie z gimnazjum ) - Psary Kamienna (7:40) – Gródków ul. Pokoju, Górna (7:42)
SP Gródków (7:50)

Po południu

poniedziałek – środa ( trasa p. Agaty Niemczyk )

SP Strzyżowice (13.10) – ul.Belna (13.13) – Psary: ul. Zwycięstwa (13.24), Kamienna (13.26) – Gimnazjum Psary (13:30) - Malinowicka (13.35) - SP Gródków (13.40) - Psary ( przez ul. Górną (13.43) - Pokoju (13.48) - Kamienna (13:53)Gimnazjum Psary (13.58) - Sarnów D.Dz.- (14.06) - SP Sarnów (14.10) – Preczów (14.13) – Marianki (14.20) Gimnazjum Psary (14.45) – SP Strzyżowice (14.57) (dodatkowy „po kółkach”) - Góra Siewierska (15:01)- ul. Leśna – Biska (15:07)SP Dąbie (15:13) - Goląsza Górna (15:19)- Brzękowice Górne (15:20) – Chrobakowe (15:33) – Bory (15:40) – Malinowice (15:44) – Psary (15:46)

czwartek  (trasa p. Wandy Nabrdalik)

SP Strzyżowice (13.10) – ul.Belna (13.13) – Psary: ul. Zwycięstwa (13.24), Kamienna (13.26) – Gimnazjum Psary (13:30) - Malinowicka (13.35) - SP Gródków (13.40) - Psary ( przez ul. Górną (13.43) - Pokoju (13.48) - Kamienna (13:53) – Gimnazjum Psary (13.58) - Sarnów D.Dz.- (14.06) - SP Sarnów (14.10) – Preczów (14.13) – Marianki (14.20) Gimnazjum Psary (14.45) – SP Strzyżowice (14.57) (dodatkowy „po kółkach”) - Góra Siewierska (15:01)- ul. Leśna – Biska (15:07)SP Dąbie (15:13) - Goląsza Górna (15:19)- Brzękowice Górne (15:20) – Chrobakowe (15:33) – Bory (15:40) – Malinowice (15:44) – Psary (15:46)

piątek

SP Strzyżowice (13:10 ) –ul. Belna - ul.Graniczna – Psary: ul.Zwycięstwa, Kamienna - Wiejska - Malinowicka Osiedle SP Gródków (13:40) – Psary (przez ul. Górną - Pokoju - Wspólną - Kamienna - Wiejska, - Sarnów Dom Dziecka - Gimnazjum Psary (14:00) – Graniczna - Belna – SP Strzyżowice (14:10) - Góra Siewierska ul. Leśna – Biska – 14.35 - SP Dąbie (14:40) – Brzękowice Dolne - Golasza Dolna - Biska - Góra Siewierska - Brzękowice Górne - Goląsza Górna – Dąbie ul.Dolna - Chrobakowe – Malinowice ul. Szkolna - Bory - Malinowice ul.Wiejska - Psary ul.Wiejska (Źródełko) ( ok.15:40)

Po południu- 2 autobus

poniedziałek – czwartek  (trasa p. Agaty Tyrały)

SP Sarnów (12:52) – Preczów (12.54) – Marianki (12:56) – Golaszka (13:01) - SP Dąbie (13:14) - Chrobakowe (13:22) – Malinowice ul. Szkolna (13:27) – Bory (13:31) – Psary, ul.Wiejska (13:40) - Psary Gimnazjum - 13.41 - SP Strzyżowice (13:47) – Góra Siewierska- osiedle Czerwony Kamień (przystanek na końcu ul. Kościuszki) (13:59)
-
ul. Leśna (14:00) – Brzękowice Dolna (14:04) SP Dąbie ( 14.10) – Goląsza Górna (14:19) - Brzękowice Górne (14:21)SP Dąbie (14:30) – Chrobakowe (14:37) – Malinowice (14:40) – Bory (14:43)Gimnazjum Psary (14:50) - SP  Sarnów (14:55) – Preczów (15:05) – Marianki (15:10)- Goląszka (15:15) - SP Gródków (15:20) (przez Górną, Wspólną, Pokoju) – Sarnów Dom Dziecka (15:40).

piątek

SP Sarnów (12.48 ) – Preczów (12:50) – Marianki (12:52) - Golaszka – (12:57 )- SP Dąbie (13:09) – Chrobakowe (13:24) - Malinowice ul. Szkolna (13:27) – Bory (13:31) Gimnazjum Psary – (13.42 ) - SP Strzyżowice (13:47) Góra Siewierska (13:53) – osiedle Czerwony Kamień (14:00 ) - ul. Leśna – Strzyżowice ul.Belna, ul. Graniczna - (14.05) - Gimnazjum Psary (14.10) - SP Gródków (przez Górną, Wspólną, Pokoju) (14.17) -
SP Sarnów (14:28) Preczów (14:34) – Marianki (14:36) - Goląszka (14:40) - Psary (dojazd dzieci SP Sarnów) (14:48).

 

 


UWAGA!

Przypominamy, że  w szkole obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą nie rysującą powierzchni.

Uczniowie obowiązkowo muszą posiadać worki na obuwie zmienne.


**************************************************************************

W związku ze zmianą godzin kursów autobusu szkolnego nastąpi zmiana godzin lekcyjnych:

 

1.     8.00 -   8.45

2.     8.55 -   9.40

3.     9.50 - 10.35

4.   10.45 - 11.30   duża przerwa (obiadowa)

5.   11.50 - 12.35

6.   12.45 - 13.30

7.   13.40 - 14.25


INFORMACJA

dotyczy autobusu szkolnego

Rano

1 autobus ( trasa p. Marii Olszewskiej )

6.55 Preczów – 7.00 Goląszka -Marianki – G Psary ( po drodze wsiadają uczniowie z Psar uczęszczający do SP Strzyżowice ) – 7.20 - ul. Graniczna - Belna – SP Strzyżowice (7.30)- Gimnazjum Psary ( 7.35) – Malinowice – Bory – Chrobakowe (po drodze wsiadają uczniowie SP Dąbie ) – SP Dąbie (8.00) – Biska – SP Dąbie

2 autobus ( trasa p. Stanisławy Kalbarczyk)

6.45 Goląsza Górna ( przedszkolaki z PP Strzyżowice ) – 6.55 – Góra Siewierska (osiedle Czerwony Kamień) 7.00 Góra Siewierska – pętla (uczniowie z SP Strzyżowice + uczniowie gimnazjum z ul. Kościuszki – „dolne” przystanki ) – 7.10 SP Strzyżowice – ul. Belna – Leśna – 7.15 Góra Siewierska (uczniowie gimnazjum) – Brzękowice Górne – Goląsza ( po drodze wsiadają uczniowie gimnazjum i SP Dąbie )– 7.25 SP Dąbie - Chrobakowe – Malinowice ( uczniowie gimnazjum) – 7.45 G Psary ul. Wiejska SP Sarnów

 

3 autobus ( trasa …………………………………..)

7.20 Preczów, Goląsza, Marianki, Sarnów Dom Dziecka – 7.40 SP Sarnów– Psary (wsiadają uczniowie z Psar do SP Gródków)- Gródków, ul. Pokoju, Wspólna, Górna– 7.55 SP Gródków

Po południu

(trasa p. Agaty Tyrały)

poniedziałek – czwartek

12.45 SP Sarnów – Preczów – Marianki, Golaszka -13.20 SP Dąbie - Chrobakowe – Malinowice ul. Szkolna – Bory – Psary, ul.Wiejska, Szkolna - 13.40 SP Strzyżowice – Góra Siewierska- osiedle Czerwony Kamień - ul. Leśna – Brzękowice Dolna – 14.10 SP Dąbie – Goląsza Górna, Brzękowice Górne – Góra Siewierska ul.Leśna –14.25 SP Dąbie Chrobakowe – Malinowice – Bory – Psary - SP Gródków– Sarnów Dom Dziecka

Gimnazjum Psary ul. Szkolna, Wiejska, 14.10 - SP Sarnów– Preczów, Marianki, Goląszka – SP Dąbie – Chrobakowe - Malinowice -Psary

piątek

12.45 SP Sarnów – Preczów – Marianki, Golaszka -13.15 SP Dąbie - Chrobakowe – Malinowice ul. Szkolna – Bory – Gimnazjum Psary – 13.40 SP Strzyżowice – Góra Siewierska – osiedle Czerwony Kamień - ul. Leśna – Strzyżowice ul.Belna, ul. Graniczna –

14.00 Gimnazjum Psary ul. Szkolna, Wiejska, 14.10 SP Sarnów Preczów, Marianki, Goląszka (przez Kuźnicę) – SP Dąbie – Chrobakowe - Malinowice -Psary - Sarnów Dom Dziecka

ROK SZKOLNY 2015/2016


Obowiązujące akty prawne  dotyczące klasyfikacji uczniów


Stan prawny po zmianach – obowiązuje od 1 września 2015 r.:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156

ze zm.) – rozdział 3a i 3b

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury (Dz. U. z 2015 r., poz. 959)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 poz. 673)

 

Stan prawny po zmianach – obowiązuje od 1 września 2015 r.:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r, poz. 2156 ze zm.) – rozdział 3a i 3b

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i matury (Dz. U. z 2015 r., poz. 959)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. 2015 poz. 673)

 


Informacja dla Rodziców

Od środy tj. dnia 4 maja 2016 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Szkolnej w Sarnowie związana z tym, że zostaje zamknięty wyjazd na drogę szybkiego ruchu. 


Informacja dla rodziców uczniów klas I i II

Zmiany wprowadzone  w ustawie o systemie oświaty od stycznia br. umożliwiają w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 pozostawienie dziecka na drugi rok w tej samej klasie. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

1. Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, mogą na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

2. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., mogą – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.

 

*****************************************************************

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

dotyczy autobusu szkolnego

Nowa trasa popołudniowego odwozu dzieci  ze szkoły, obowiązująca już od poniedziałku tj. 21.09.2015r.:

Trasy autobusów po południu – PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:

I trasa (p.Tyrała)

12.50 – SP Sarnów – Preczów – Marianki – Goląszka – 13.25 SP Dąbie – Chrobakowe – Bory – Malinowice – Psary – 13.55 SP Gródków – Psary (Kolejowa, Kamienna) – Sarnów Dom Dziecka – 14.25 SP Strzyżowice (dodatkowy „po kółkach”) - ul. Belna - Psary – 14.40 Gimnazjum Psary – 14.50 SP Sarnów – Preczów-  Marianki – Goląszka – 15.10 SP Gródków – Psary -  15:30 Sarnów Dom Dziecka

 

Trasy autobusów po południu – PIĄTEK:

I trasa (p.Tyrała):

12.50 SP Sarnów – Preczów – Marianki - Goląszka - SP Dąbie (13.15)
- Chrobakowe – Malinowice, ul. Szkolna (do ul. Bory) – Psary – Gimnazjum* 13.40 SP Strzyżowice   –  Góra Siewierska , ul. Leśna – Strzyżowice ul.Belna, Graniczna -Gimnazjum Psary (14.05) – Psary , ul. Szkolna, Wiejska – 14.15 SP Sarnów - Preczów – Marianki – Goląszka - 14:55 SP Gródków- 15.15 Sarnów Dom Dziecka.

 

Od 21 września 2015r. - zmiana godzin odjazdu autobusu szkolnego.

7.45 Psary - Preczów - Goląszka - Marianki - Dom Dziecka Sarnów - 8.10 S.P. Sarnów

Odjazd -S.P. Sarnów

poniedziałek - czwartek

I autobus 12.50
II autobus 14.50

piątek

I autobus 12.50
II autobus 14.15

 


W związku z położeniem nowej nawierzchni w sali gimnastycznej, na górnym korytarzu oraz odnowieniem parkietów w klasach od 1 września w szkole obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą nie rysującą powierzchni.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie obowiązkowo muszą posiadać worki na obuwie zmienne.

 

 


 

OBIADY W SZKOLE OD 15 WRZEŚNIA

Do 10 każdego miesiąca należy uregulować wpłaty za obiady.


 

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych

14.10.2016 DEN

02.05.2017 weekend majowy

19.05.2017 zlot szkół im. A. Szklarskiego

02.06.2017 festyn rodzinny


GIMBUS

 

Poranny kurs

7.45 Psary - Preczów - Goląszka - Marianki - Dom Dziecka Sarnów - 8.10 S.P. Sarnów

Odjazd -S.P. Sarnów

poniedziałek - czwartek

I autobus 12.50

II autobus 14.50

piątek

I autobus  12.50

II autobus 14.15

 


Dwonki

Rozpoczęcie zajęć Koniec zajęć
Lekcja
7.15 08.00 0
8.15 09.00 1
9.10 09.55 2
10.05 10.50 3
11.00 11.45 4
12.00 12.45 5
12.55 13.40 6
13.50 14.35 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: poniedziałek, 29 maja 2017 13:34