Home

Powered by JoomlaGadgets

Informacje dla rodziców PDF Drukuj Email
niedziela, 30 sierpnia 2015 21:22


ROK SZKOLNY 2017/2018


Kochane Dzieci i Drodzy Uczniowie,

dobiega końca rok szkolny 2017/2018,  w czasie którego nie tylko ciężko pracowaliście, ale także mieliście okazję do twórczej zabawy, biorąc udział w wielu ciekawych wydarzeniach czy konkursach. Wierzę, że kończycie ten rok szkolny z nowymi pasjami, ciekawymi pomysłami na kolejne lata, przepełnieni radością ze zdobytej wiedzy, zawiązanych przyjaźni i odniesionych sukcesów.

Przed Wami wakacje. Niech będą one nagrodą za wytrwałą pracę przez cały rok szkolny. Niech będą bezpieczne, pełne uśmiechu i wrażeń, którymi z pewnością podzielicie się ze swoimi przyjaciółmi we wrześniu, po powrocie do szkoły.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

Szanowni Nauczyciele,

za nami pierwszy rok pracy w zreformowanym systemie edukacji. Dziękuję Państwu za efektywną współpracę w każdym obszarze działalności szkoły. Pragnę złożyć podziękowania za zaangażowanie w trudny i odpowiedzialny proces  nauczania i wychowania młodego pokolenia. To dzięki Państwa postawie młodzi ludzie nie tylko nabywają wiedzę, ale także uczą się samodzielności, sumienności, poszanowania wartości i tradycji oraz szacunku dla innych.

Wszystkim członkom szkolnych społeczności życzę dobrego wypoczynku.


Śląski Kurator Oświaty

Urszula BauerPROGRAM RZĄDOWY „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie rozpoczyna nabór dzieci do Programu "Za życiem" , który jest finansowany za środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w porozumieniu za Starostą Powiatu będzińskiego.

Program jest skierowany do rodzin z dziećmi u których wykryto niepełnosprawnośći lub zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Program realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, który został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno -opiekuńczy.

Zadaniem ośrodka jest udzielanie dziecku i jego rodzinie kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021r.

Więcej informacji w załącznikach: informacje, regulamin

 

 

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

w Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie odbędą się w dniach:

04.03.2018r. – godz. 11.00 (niedziela)

05.03.2018r. – godz. 10.10 (poniedziałek)

06.03.2018r. – godz. 10.10 (wtorek)LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA MARKA MICHALAKA W SPRAWIE ROKU IRENY SENDLEROWEJ do pobrania

 

 

W okresie przerwy świątecznej w dniach od 27 grudnia do 29 grudnia 2017r. zgodnie z deklaracjami rodziców uczniów klas I-VI w szkole nie będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.Informacja dla rodziców dotycząca opłaty za wyżywienie

Od 1 stycznia 2018r. opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu i w szkole należy wpłacać na konto. (termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca)

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie

42-512 Psary, ul. Szkolna 5

nr konta: 90843800010022353020000050

Miesięczne informacje o kwocie do zapłaty będą państwo otrzymywać od wychowawców klas.

Nabór wniosków o przyznanie Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary

Do 10 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy można składać wnioski o przyznanie Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary.

Stypendium przyznawane jest zawodnikom w sporcie indywidualnym i zespołowym, którzy w ostatnich 12 miesiącach osiągnęli wysoki wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie.

Stypendium przyznawane jest na rok, a jego wysokość uzależniona jest od osiągnięć kandydatów, bez względu na uprawianą dyscyplinę sportu.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić klub sportowy zawodnika, trener/instruktor lub sam zainteresowany zawodnik.

* Wszystkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Gminy Psary: http://www.psary.pl/aktualnosc/trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-sportowego-wojta-gminy-psary.html

(Strona główna » Gmina Psary » Aktualność)

******************************************************************************************


Dnia 27 października 2017r. pielęgniarka przeprowadziła we wszystkich klasach pogadankę dotyczącą profilaktyki WZW typu A nazwanego również żółtaczką pokarmową. Pani przedstawiła uczniom jak dochodzi do zakażenia, jakie są objawy choroby, a przedewszystkim jak  zapobiegać by nie doszło do zachorowania.

Należy:

* przestrzegać zasad higieny osobistej (zasady mycia i dezynfekcji rąk, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed przygotowywaniem i spożywaniem posiłków),
* spożywać potrawy po obróbce termicznej (gotowane, pieczone, smażone). Unikaj zwłaszcza niegotowanego mięsa oraz skorupiaków oraz kupowania żywności na ulicznych straganach; myj świeże owoce i warzywa,
* pić wyłącznie butelkowaną lub przegotowaną wodę (zwłaszcza podczas pobytu za granicą);
* chronić jedzenie przed owadami;
* dezynfekować miejsca krytyczne (sanitariaty) środkami zawierającymi czynny chlor; stosuj mydło w płynie, preparaty do dezynfekcji rąk i ręczniki jednorazowe.


Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania

Rodzicu, uczniu, nauczycielu!
Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "Wzorowa łazienka", którego celem jest edukacji uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych. Ponadto szkoły z największą aktywnością mają szansę otrzymać wsparcie finansowe na remont szkolnych łazienek. Apelujemy do wszystkich przyjaciół szkoły o  oddania  swojego głosu na naszą placówkę poprzez  stronę internetową.
https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/9560
Wspierać można nas również przynosząc do szkoły paragony, na których znajdują się zakupy środków czystości firmy Domestos. Paragony można oddawać pani K.Dyjak lub K.Nawrot.

Z góry dziękujemy za każdy oddany głos! Głosy można oddawać każdego dnia!


ZAJĘCIA Z SZERMIERKI dla uczniów w wieku 9 do 12 lat

Czas treningu: 2 x po 1,5 godz.

Startujemy od 01.10.2017 r. :

Poniedziałek    15:00 -16:30

Piątek            15:30 -17:00

 

Zapraszamy

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 29.09.2017 r. godz. 18:00 w budynku szatni Brzękowice Dolne nr 1


Dnia 12 września 2017r o godz. 17.00 odbędą się zebrania wychowawców klas z rodzicami.

O godz. 18.30 - zebranie trójek klasowych

.................................................................................................................................................

OBIADY W SZKOLE OD 15 WRZEŚNIA

Do 10 każdego miesiąca należy uregulować wpłaty za obiady.

 


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

12 września 2017r.  godz. 17.00 -  zebranie z rodzicami.

22 listopada 2017r. godz. 17.30 - zebranie z rodzicami

03 stycznia 2018r. - od godz. 16.00 do 18.00 -  konsultacje z rodzicami

13 lutego 2018r. - godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

25 kwietnia 2018r. - godz. 17.00 - zebranie z rodzicami

30 maja 2018r. - od godz. 16.00 do 18.00 - konsultacje z rodzicami


Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

15 czerwca 2018r.  -  Festyn rodzinny

W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka wychowawcza nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców.

 


List RZECZNIKA PRAW DZIECKA do  dyrektorów, nauczycieli i rodziców z dn. 20 marca 2017r. - do pobraniaLIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW z dn 13.01.2017r. do pobrania


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Pobierz broszurę (plik .pdf)

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA AUTOBUSU SZKOLNEGO

TRASY DOWOZU WAŻNA OD 04.09.2017r.

Rano

1 autobus ( trasa p. Marii Olszewskiej )

Goląszka (6.55) Preczów (6.58) Marianki (7.01) – Sarnów Główna (7.06) Gimnazjum Psary( 7.13) (po drodze wsiadają uczniowie z Psar uczęszczający do SP Strzyżowice) – ul. Graniczna (7.19 ) - Belna (7.22) SP Strzyżowice (7.26) – Gimnazjum Psary (7.32) – Malinowice (7.40) Bory (7.42 ) Chrobakowe (7.50) (po drodze wsiadają uczniowie SP Dąbie ) – SP Dąbie (7.55) – Biska (7.58) SP Dąbie (8.05)

2 autobus ( trasa p. Stanisławy Kalbarczyk)

Goląsza Górna (6.45) ( przedszkolaki z PP Strzyżowice ) – Góra Siewierska ( 6.55) (osiedle Czerwony Kamień) - Góra Siewierska – pętla (7.00) (uczniowie z SP Strzyżowice + uczniowie gimnazjum z ul. Kościuszki – „dolne” przystanki (7.03 ) SP Strzyżowiceul. Belna (7.10) – Leśna (7.12 ) - Góra Siewierska (7.15) (uczniowie gimnazjum) – Brzękowice Górne ( 7.19) Goląsza (7.22)( po drodze wsiadają uczniowie gimnazjum i SP Dąbie )– SP Dąbie (7.25 ) - Chrobakowe (7.33) – Malinowice (7.36) ( uczniowie gimnazjum) – Gimnazjum Psary ( 7.42) SP Sarnów (7.55)

3 autobus ( trasa p.Wandy Nabrdalik)

Goląszka (7:15) – Marianki (7:20) - Preczów (7:25)SP Sarnów (7.30) - Sarnów Główna (7:32)( wsiadają uczniowie z Domu Dziecka) – Psary ul. Wiejska (7:38) – (wysiadają uczniowie z gimnazjum ) - Psary Kamienna (7:40) – Gródków ul. Pokoju, Górna (7:42)
SP Gródków (7:50)

Po południu

poniedziałek – środa ( trasa p. Agaty Niemczyk )

SP Strzyżowice (13.10) – ul.Belna (13.13) – Psary: ul. Zwycięstwa (13.24), Kamienna (13.26) – Gimnazjum Psary (13:30) - Malinowicka (13.35) - SP Gródków (13.40) - Psary ( przez ul. Górną (13.43) - Pokoju (13.48) - Kamienna (13:53)Gimnazjum Psary (13.58) - Sarnów D.Dz.- (14.06) - SP Sarnów (14.10) – Preczów (14.13) – Marianki (14.20) Gimnazjum Psary (14.45) – SP Strzyżowice (14.57) (dodatkowy „po kółkach”) - Góra Siewierska (15:01)- ul. Leśna – Biska (15:07)SP Dąbie (15:13) - Goląsza Górna (15:19)- Brzękowice Górne (15:20) – Chrobakowe (15:33) – Bory (15:40) – Malinowice (15:44) – Psary (15:46)

czwartek  (trasa p. Wandy Nabrdalik)

SP Strzyżowice (13.10) – ul.Belna (13.13) – Psary: ul. Zwycięstwa (13.24), Kamienna (13.26) – Gimnazjum Psary (13:30) - Malinowicka (13.35) - SP Gródków (13.40) - Psary ( przez ul. Górną (13.43) - Pokoju (13.48) - Kamienna (13:53) – Gimnazjum Psary (13.58) - Sarnów D.Dz.- (14.06) - SP Sarnów (14.10) – Preczów (14.13) – Marianki (14.20) Gimnazjum Psary (14.45) – SP Strzyżowice (14.57) (dodatkowy „po kółkach”) - Góra Siewierska (15:01)- ul. Leśna – Biska (15:07)SP Dąbie (15:13) - Goląsza Górna (15:19)- Brzękowice Górne (15:20) – Chrobakowe (15:33) – Bory (15:40) – Malinowice (15:44) – Psary (15:46)

piątek

SP Strzyżowice (13:10 ) –ul. Belna - ul.Graniczna – Psary: ul.Zwycięstwa, Kamienna - Wiejska - Malinowicka Osiedle SP Gródków (13:40) – Psary (przez ul. Górną - Pokoju - Wspólną - Kamienna - Wiejska, - Sarnów Dom Dziecka - Gimnazjum Psary (14:00) – Graniczna - Belna – SP Strzyżowice (14:10) - Góra Siewierska ul. Leśna – Biska – 14.35 - SP Dąbie (14:40) – Brzękowice Dolne - Golasza Dolna - Biska - Góra Siewierska - Brzękowice Górne - Goląsza Górna – Dąbie ul.Dolna - Chrobakowe – Malinowice ul. Szkolna - Bory - Malinowice ul.Wiejska - Psary ul.Wiejska (Źródełko) ( ok.15:40)

Po południu- 2 autobus

poniedziałek – czwartek  (trasa p. Agaty Tyrały)

SP Sarnów (12:52) – Preczów (12.54) – Marianki (12:56) – Golaszka (13:01) - SP Dąbie (13:14) - Chrobakowe (13:22) – Malinowice ul. Szkolna (13:27) – Bory (13:31) – Psary, ul.Wiejska (13:40) - Psary Gimnazjum - 13.41 - SP Strzyżowice (13:47) – Góra Siewierska- osiedle Czerwony Kamień (przystanek na końcu ul. Kościuszki) (13:59)
-
ul. Leśna (14:00) – Brzękowice Dolna (14:04) SP Dąbie ( 14.10) – Goląsza Górna (14:19) - Brzękowice Górne (14:21)SP Dąbie (14:30) – Chrobakowe (14:37) – Malinowice (14:40) – Bory (14:43)Gimnazjum Psary (14:50) - SP  Sarnów (14:55) – Preczów (15:05) – Marianki (15:10)- Goląszka (15:15) - SP Gródków (15:20) (przez Górną, Wspólną, Pokoju) – Sarnów Dom Dziecka (15:40).

piątek

SP Sarnów (12.48 ) – Preczów (12:50) – Marianki (12:52) - Golaszka – (12:57 )- SP Dąbie (13:09) – Chrobakowe (13:24) - Malinowice ul. Szkolna (13:27) – Bory (13:31) Gimnazjum Psary – (13.42 ) - SP Strzyżowice (13:47) Góra Siewierska (13:53) – osiedle Czerwony Kamień (14:00 ) - ul. Leśna – Strzyżowice ul.Belna, ul. Graniczna - (14.05) - Gimnazjum Psary (14.10) - SP Gródków (przez Górną, Wspólną, Pokoju) (14.17) -
SP Sarnów (14:28) Preczów (14:34) – Marianki (14:36) - Goląszka (14:40) - Psary (dojazd dzieci SP Sarnów) (14:48).

 

UWAGA!

Przypominamy, że  w szkole obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą nie rysującą powierzchni.

Uczniowie obowiązkowo muszą posiadać worki na obuwie zmienne.


**************************************************************************


DZWONKI

1.     8.00 -   8.45

2.     8.55 -   9.40

3.     9.50 - 10.35

4.   10.45 - 11.30   duża przerwa (obiadowa)

5.   11.50 - 12.35

6.   12.45 - 13.30

7.   13.40 - 14.25


 


 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 21 czerwca 2018 19:54