Home

Powered by JoomlaGadgets

Misja szkoły PDF Drukuj Email

Zespół Szkolno-Przedszkolny  jest placówką:
•    bezpiecznego i radosnego rozwoju swoich wychowanków,
•    sprzyjającą zachowaniu odrębności rozwojowej przedszkolaka, ucznia,
•    realizującą ideę podmiotowości,
•    promującą działania prozdrowotne, prorodzinne,  zachowania przyjazne przyrodzie,
•    budującą poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,
•    otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i społeczności lokalnej,
•    w swoich działaniach wychowawczych opierającą się na ogólnoludzkim systemie wartości,
•    realizującą partnerstwo wychowanków i nauczycieli,
•    prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie obowiązujących podstaw programowych, a także programów  innowacyjnych,
•    kreującą postawy aktywne, twórcze, wspierającą działania dzieci w różnych dziedzinach aktywności,
•    dbającą o zdrowie i rozwój fizyczny wychowanków