Home

Powered by JoomlaGadgets

Innowacje pedagogiczne PDF Drukuj Email

 

Innowacja pedagogiczna „Szlakiem mojej małej ojczyzny”.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów małą ojczyzną, skupienie uwagi na zanikających obrzędach i zwyczajach, przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej i narodowej. Podczas realizacji innowacji wiele uwagi poświęcone zostanie również doskonaleniu umiejętności porównywania historii z teraźniejszością oraz prezentowanie efektów swojej pracy. Zajęcia realizują mgr Krystyna Kiciak oraz mgr Małgorzata Borowiecka w roku szkolnym 2017/2018.

 

Innowacja pedagogiczna ,,Czytać  każdy może- W świecie baśni i bajek"

realizowana  w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 podczas zajęć dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach  w kl. I- III jest prowadzona przez mgr Małgorzatę Barańską i mgr Agatę Niemczyk.

Nadrzędnym celem programu jest wszechstronny rozwój dzieci, a szczególnie rozwijanie postaw czytelniczych, umiejętności słuchania i koncentracji uwagi. Ma za zadanie kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak; dobro, sprawiedliwość, szacunek i prawda.

 

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego   „English- a key to the future, getting to know English culture”

Idea tej innowacji ma na celu  zainteresować oraz zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego również poprzez bliższe poznanie kultury brytyjskiej, amerykańskiej, obrzędów, tradycji tam panujących, dyscyplin sportowych, poznanie sławnych osobistości oraz inne, zgłoszone przez uczniów propozycje tematów zgodne z ich zainteresowaniami. Wiedza z zakresu kultury i obyczajowości pomaga zrozumieć sam język i ułatwia jego naukę. Ponadto pozwoli kształtować obraz innych krajów oraz tolerancję i zrozumienie.
Realizacja tego programu pomaga uczniom wprowadzić ich w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji komunikacyjnej oraz językowej. Ponadto, praktykowane są również umiejętności czytania oraz słuchania. Wykorzystanie innowacji do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie zwiększy szanse uczniów na realizowanie planów na przyszłość. Zajęcia te pomogą również uczniom poszerzyć ich wiedzę i umiejętności językowe z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów, prezentacji oraz gazetek. Program również ma na celu kształtowanie postaw twórczych oraz zaangażowanie uczniów w regularne uczestniczenie w zajęciach. Opierając się na wyżej wymienionych założeniach innowacji mam nadzieję,  że nauka języka angielskiego stanie się dla pouczającą przygodą i zachęci ich do dalszego poszerzania oraz zdobywania umiejętności. Pragnę, by uczniowie zdali sobie sprawę z faktu, iż angielski to ich droga ku przyszłości, a dzięki znajomości języka świat stoi przed nimi otworem.