Home

Powered by JoomlaGadgets

Uroczystość jubileuszowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 czerwca 2010 20:27

50-lecie

Szkoły Podstawowej w Sarnowie

 

 

„ Dzisiejszy dzień to kolejna data, która znajdzie się w kalendarium szkoły.
Dla naszej społeczności jest to chwila radości, dlatego, jak to jest w zwyczaju, chcemy tę radość dzielić z innymi, szczególnie z naszymi przyjaciółmi, a więc z Wami!”

Tymi słowami dyrektor Małgorzata Barańska rozpoczęła obchody 50–lecia Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Z udziałem władz oświatowych, samorządowych, córki patrona szkoły, byłych dyrektorów i nauczycieli; księży, rodziców, absolwentów oraz uczniów odbyła się przepiękna uroczystość jubileuszowa.
Szkoła rozpoczęła działalność 22 lipca 1959 roku, dzięki staraniu odchodzącego na emeryturę  kierownika starej szkoły pani Klary Stajno, finansowemu wsparciu władz państwowych oraz pracy społecznej mieszkańców Sarnowa. Szkole nadano imię Juliana Marchlewskiego,
a kierownikiem nowej placówki oświatowej został pan Mieczysław Rogal. Od początku szkoła utrzymywała ścisły kontakt z Domem Dziecka w Sarnowie.

W rocznicę 40 – lecia szkoła otrzymała sztandar. W 1999 za zgodą Kuratorium Oświaty w Katowicach dokonano zmiany patrona. Został nim Alfred Szklarski.
Kolejni kierownicy i dyrektorzy wzbogacali, bazę zaplecze i poprawiali warunki nauki. W  1996 roku organem prowadzącym szkołę został urząd Gminy Psary. Wyjątkowe znaczenie miała budowa boisk sportowych w 1990 r., nowej sali gimnastycznej w 2000r., termomodernizacja placówki w 2004 r. Na uwagę zasługuje również ogromy rozwój kompetencji kadry nauczycielskiej, co owocowało szeregiem innowacji pedagogicznych, które przedkładały się na sukcesy uczniów.  A było ich wiele

50 – lecie Szkoły to  uroczystość przerzucająca pomost między pokoleniami, które dojrzewały i dojrzewają w zupełnie innych warunkach, ale są pewne wartości, które łączą wszystkich – to pragnienie wiedzy, szacunek dla człowieka, odwaga i prawda. Ideały te pozwalają  nam wcielać filozofię życiową  naszego  patrona – Alfreda Szklarskiego, który tworząc wzór młodego bohatera, wskazuje uczniom cechy godne naśladowania.

Poza zadaniami dydaktycznymi szkoła nasza, czerpiąc ze swojej historii, kontynuuje i wzbogaca program wychowawczy, zwyczaje
i rytuały nadające jej własne oryginalne oblicze.

W szkole organizujemy wiele konkursów. Nasi uczniowie wyjeżdżają na zielone szkoły, do instytucji kulturalnych, poznają piękno ojczystego kraju podczas wycieczek szkolnych. Aktywnie uczestnicząc w  życiu gminy i powiatu, realizują ciekawe projekty, różnorodne przedsięwzięcia, przygotowują  imprezy i przedstawienia. Dbają również o kondycję fizyczną zdobywając medale, wysokie pozycje sportowe, dyplomy i wyróżnienia.
Możemy pochwalić się także wyjątkowo przyjazną atmosferą jaka panuje w naszej szkole. Wychodzimy z założenia, że każdy uczestnik społeczności szkolnej jest jednakowo godny szacunku i równy wobec prawa szkolnego. Daje to poczucie sprawiedliwości
i bezpieczeństwa wszystkim. W naszej szkole nie ma pytań bez odpowiedzi. O wszystko można zapytać, o wszystko można wnioskować
i młodzież wie, że każdy postulat będzie potraktowany poważnie.

Dalej będziemy pracować wiernie dla przyszłości Polski, wolnej i szanowanej zarówno w Europie, jak i na świecie, Ojczyzny, która wnosi
w dzisiejszą zjednoczoną wspólnotę naszego kontynentu wartości swego wielowiekowego dziedzictwa kulturowego.
Będziemy postępować tak, jak przystało wychowankom Szkoły imienia Alfreda Szklarskiego, to znaczy, że będziemy identyfikować się z ideałami wielkich poprzedników, którzy zapewnili tej Szkole miejsce w historii.
Jesteśmy przekonani, że to, co najlepsze i najpiękniejsze, jest jeszcze przed nami.


Społeczność SP Sarnów

 

Zmieniony: czwartek, 10 czerwca 2010 21:46