Home

Powered by JoomlaGadgets

Aktualności
Nabór PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 września 2017 18:07

Nabór na wolne stanowisko intendenta

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowe


Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko intendenta w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie, (mile widziane wykształcenie kierunkowe - technolog żywienia dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne).
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów HACCP.
 7. Znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania.
 8. Obsługa komputera (excel, word).
 9. Znajomość zasad żywienia i norm żywieniowych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia.
 2. Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole.
 3. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 5. Odpowiedzialność za realizację zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

 1. Umiejętność wykorzystania zasad żywienia i norm żywieniowych
  umiejętność układania jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi.
 2. Przestrzeganie zasad HACCP i DPH w szkole.
 3. Naliczanie i przyjmowanie odpłatności za posiłki dzieci w szkole zgodnie z obowiązującą dokumentacją i przepisami.
 4. Rozliczanie stanu magazynowego.
 5. Składnie zamówień żywieniowych zgodnie z normami.
 6. Udział w inwentaryzacji.
 7. Współpraca z dyrektorem i wicedyrektorem ZSP nr 2 w Sarnowie.
 8. Znajomość przepisów oświatowych dotyczących działalności szkoły i przedszkola.

 

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia

 1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie.
 2. Zatrudniony kandydat musi odbyć służbę przygotowawczą zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( dz. U. Z 2014 r. Poz. 202 ).
 3. Praca przy monitorze ekranowym:
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
 • bezpieczne warunki pracy.

4. Możliwość zatrudnienia od 26 października 2017 r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 6. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia.
 8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.
 9. Kopie świadectw pracy.
 10. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. (dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Sarnowie, ul. Szkolna 5, 42-512 Psary

Termin składania ofert od 19.09.2017 r. do 29.09.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu ZSP nr 2 w Sarnowie). Oferty, które wpłyną po terminie do ZSP nr 2 w Sarnowie, nie będą rozpatrywane.

Oferty powinny być opisane:

„Nabór na stanowisko intendenta w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie."

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefonicznie informacje w tej sprawie.

Informacje związane z naborem udzielane będą w dniach i godzinach pracy sekretariatu ZSP nr 2 w Sarnowie pod numerem telefonu: 32 267 22 15.

Zmieniony: poniedziałek, 18 września 2017 19:34
 
Gniezno-Wielki Finał Ogólnopolskiego Konkursu PDF Drukuj Email
niedziela, 17 września 2017 21:09

W dniach 13-16.09.2017r. siedmioosobowa drużyna z Sarnowa wraz opiekunem Małgorzatą Borowiecką przebywała w Gnieźnie na Wielkim Finale Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Tu powstała Polska-6 wieków Prymasa 1417-2017.” Zespół wywalczył sobie możliwość wyjazdu poprzez przygotowanie teatru lalek do wiersza Ignacego Krasickiego pt. „Przyjaciele”. Uczniowie korzystali z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatora tj. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Konkurs objęty został honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wszystkie koszty na miejscu pokrywał organizator.

Pierwszy wieczór integracyjny uczniowie spędzili w Centrum Kultury „Scena to dziwna”, gdzie pod okiem doświadczonych wojów mogli wykazać się zręcznością, siłą i sprytem organizując szyk bojowy, rywalizując podczas przeciągania liny czy szatkowania kapusty mieczem.

Kolejny dzień to niezapomniana wycieczka po pierwszej stolicy Polski. Podziwialiśmy eksponaty Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Podczas projekcji filmu w 3D uczniowie poznali historię początków Polski, najważniejsze wydarzenia z tym związane oraz zbiory muzealne z tamtych czasów. Następnie udaliśmy się do Katedry Gnieźnieńskiej, gdzie poznaliśmy życiorys świętego Wojciecha upamiętniony na Drzwiach Gnieźnieńskich.

Podczas warsztatów teatralnych i lalkarskich uczniowie poznali teatr „od kuchni”. Mieli możliwość pełnić funkcję inspicjenta oraz korzystając z garderoby wcielać się w różne postacie. Na prawdziwej scenie improwizowali tworząc własne wersje poznanych bajek. Niezapomnianym punktem naszej wyprawy było spotkanie z Abp Wojciechem Polakiem Prymasem Polski oraz byłymi arcybiskupami: Józefem Kowalczykiem oraz Henrykiem Muszyńskim.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się: Natalia Kyrcz, Dominika Kubień, Zuzanna Hołubowska, Wiktoria Mantykiewicz, Kacper Bochenek, Mateusz Radej, Jakub Zbojak.

Zmieniony: niedziela, 17 września 2017 21:19
 
Klasa II w Leśnej Izbie Ekologicznej w Siewierzu PDF Drukuj Email
piątek, 01 września 2017 10:35


Uczniom należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miała służyć zorganizowana 12.09.2017 r., dla uczniów klasy II, wycieczka do Leśnej Izby Edukacyjnej w Siewierzu. Dzieci spotkały się z leśnikiem, panem Piotrem Balińskim, który wzbogacił ich wiadomości związane z lasem, jego mieszkańcami, roślinnością. W sali przyrodniczo-edukacyjnej uczniowie obserwowali: kolekcję owadów, różnorodne gatunki drzew, rodzaje gleb, eksponaty zwierząt zamieszkujących polskie lasy, słuchali odgłosów zwierząt.
Pan leśniczy opowiadał, w jaki sposób należy zachowywać się w lesie, udzielił cennych wskazówek dotyczących ochrony leśnego świata, przypomniał o zagrożeniach jakie nas tam mogą spotkać. Na zakończenie wręczył każdemu uczestnikowi krzyżówkę oraz rebus w celu utrwalenia przekazanych wiadomości.
Jestem pewna, że wycieczka wywarła znaczący wpływ na zasób wiedzy przyrodniczo- ekologicznej uczniów, była okazją do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, kształtowania postaw proekologicznych. Po prostu, zobaczyć, doświadczyć i bezpośrednio przeżyć, to znaczy lepiej zrozumieć świat.
Dziękuję Nadleśnictwu Siewierz, leśnikowi Piotrowi Balińskiemu za pomoc w organizacji spotkania i prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz pani Marzenie Płaszenko za czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczki.

Wychowawca klasy II – Jolanta Zygmunt

Zmieniony: sobota, 16 września 2017 19:10
 
Nowy rok szkolny PDF Drukuj Email

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego

4 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018. Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klas III. Wśród licznie przybyłych rodziców byli także zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Psary Pani Marta Szymiec, Radny Gminy Psary Pan Aleksander Jewak, Sołtys Preczowa Pan Wojciech Kamecki i Ksiądź Proboszcz Andrzej Ciszewski. Pani dyrektor Małgorzata Barańska w krótkim przemówieniu serdecznie powitała gości, uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, pracowników obsługi oraz administracji. W kolejnych słowach swojego wystąpienia pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym - nauczycielom wyrozumiałości  i cierpliwości, a uczniom, zapału w zdobywaniu wiedzy. Następnie uczniowie pod opieką swych wychowawców rozeszli się do klas. Nauczyciele przedstawili podopiecznym kilka ważnych informacji - plan lekcji, organizację pracy szkoły w bieżącym roku oraz przypomnieli i szerzej omówili zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią.
Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzymy powodzenia i wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a uczniom sukcesów oraz radości ze zdobywanej wiedzy.
 
Życzymy bezpiecznych wakacji PDF Drukuj Email
środa, 28 czerwca 2017 11:44


Nadszedł upragniony czas wypoczynku. Przed nami 2 miesiące słodkiego lenistwa. W czasie wakacji czeka na nas wiele przygód i niespodzianek. Korzystajmy z wakacyjnych dni mądrze i bezpiecznie. Wszystkim życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z głową pełną nowych pomysłów i zapału do pracy.


Oto kilka rad na wakacyjny czas:

W czasie wędrówki po lesie
wszystkie grzyby sprawdzaj w atlasie.
Zakładaj gumowce albo trapery
bo sandałki nie nadają się na leśne spacery.
W lesie, kiedy spotkasz zwierzę,
nie zbliżaj się do niego - z daleka oglądaj!

Musisz uważać jeszcze na różne owady i kleszcze!!

Przede wszystkim nie rozpalaj ognisk w lesie!!!!!

Nie drażnij zwierząt na podwórku czy łące,
bo ci się jakieś nieszczęście przydarzyć może
i cię zwierzątko ugryzie lub ubodzie!

Nie drażnij pszczół ani innych owadów,
nie będzie ci trzeba robić okładów.

Maszyny rolnicze nie są do zabawy,
więc się nimi nie baw! I już nie ma sprawy.

Mów rodzicom, gdzie będziesz się bawić.

Nie mów nigdy, że nikogo nie ma w domu.

Nigdy nie otwieraj drzwi nieznajomemu.

Nie przyjmuj od obcych prezentów.
I pod żadnym pozorem nie chodź z nimi tam, gdzie cię zapraszają!


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 68